Zarządzanie i bezpieczeństwo

Zaproś użytkowników

Udostępnij swój projekt innym użytkownikom lub zaproś osoby z zewnątrz.

Ninjamock Work smarter with a wireframe by getting feedback early on in the design process
Ninjamock Work smarter with a wireframe by getting feedback early on in the design process

Uprawnienia

Ustaw poziomy uprawnień dla każdego członka zespołu.

Udostępnij link

Użyj tego adresu URL, aby udostępnić swój projekt.

Ninjamock Work smarter with a wireframe by getting feedback early on in the design process