TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

 1. Umowa i strony

  NinjaMock LLC. ("NinjaMock", "nas" lub "my") szanuje prywatność i dane osobowe członków społeczności NinjaMock. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji, które otrzymujemy podczas korzystania z witryny NinjaMock lub oprogramowania NinjaMock (łącznie "usługa NinjaMock" lub "usługa"). Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka prywatności" lub "polityka") jest umową między NinjaMock a tobą, jako użytkownikiem usługi NinjaMock ("ty"). Niniejsza Umowa informuje, kiedy niniejsza polityka jest skuteczna, w jaki sposób możemy zmienić tę politykę, jakie informacje zbieramy od Ciebie, w jaki sposób możemy wykorzystać te informacje, w jaki sposób możesz przeglądać lub zmieniać dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz kroki, które podejmujemy w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko za twoją zgodą lub w sposób opisany w niniejszej polityce.

  Please read this Privacy Policy to learn more about how NinjaMock treats personally identifiable information. We follow principles that are supported by the Federal Trade Commission. If you have comments, suggestions, questions, or concerns about our Privacy Policy, please contact us at the email and/or mailing address provided at the end of this policy.

 2. Zgoda na warunki Polityki Prywatności i warunki użytkowania

  Każda usługa NinjaMock, z której chcesz skorzystać, jest całkowicie dobrowolna. Nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych, chyba że zdecydujesz się uzyskać dostęp do funkcji usługi, które wymagają takich informacji. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki lub Ninjamock Warunki użytkowania w związku z usługą NinjaMock, prosimy nie podawać nam danych osobowych, natychmiast opuścić tę stronę i zaprzestać korzystania z witryny lub jakiegokolwiek komponentu usługi. Ninjamock Warunki użytkowania, a umowa licencyjna użytkownika końcowego związana z oprogramowaniem dostarczonym przez NinjaMock, które pobierasz i instalujesz, jest wyraźnie włączona do niniejszej Polityki przez odniesienie i stanowi część niniejszej Polityki. Korzystając z usługi NinjaMock, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Polityki Prywatności, a także na nasze Warunki użytkowania.

 3. Data wejścia w życie i zmiany Polityki Prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2016 r.i pozostanie w mocy, z wyjątkiem któregokolwiek z jej postanowień, które zostaną zmienione w przyszłości, w którym to przypadku zmiany wejdą w życie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu na stronie internetowej lub w inny sposób powiadomimy Cię o zmianach. Korzystanie z gromadzonych przez nas informacji podlega Polityce obowiązującej w momencie zbierania takich informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie i należy okresowo sprawdzać niniejszą Politykę prywatności. Dalsze korzystanie z usługi po opublikowaniu takich zmian będzie stanowić potwierdzenie zmodyfikowanej polityki i zgodę na przestrzeganie i związanie się zmodyfikowaną Polityką. Zmienimy również datę "ostatniej aktualizacji" znajdującą się na początku niniejszej Polityki Prywatności, gdy opublikujemy w niej zmiany.

 4. Polityka mająca zastosowanie wyłącznie do działań Online

  Polityka prywatności nie obejmuje niczego, co jest nieodłącznie związane z działaniem Internetu, a zatem jest poza kontrolą NinjaMock i nie może być stosowana w jakikolwiek sposób sprzeczny z obowiązującym prawem lub regulacjami rządowymi. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie tylko do informacji zebranych za pośrednictwem usługi NinjaMock i w inny sposób, jak opisano w niniejszej polityce.

 5. Dane Osobowe O Tobie

  1. Rodzaje gromadzonych informacji

   Możemy poprosić Cię o pewne informacje, zwane "danymi osobowymi", które obejmują informacje dotyczące twojej tożsamości. Takie informacje mogą obejmować, ale nie ograniczają się do informacji, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i dane karty kredytowej.

  2. Dane osobowe, które nam przekazujesz

   Może być wymagane podanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu lub korzystania z niektórych części lub funkcji Usługi NinjaMock. Na przykład zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz poprawnego adresu e-mail w celu założenia konta na https://ninjamock.com. jeśli chcesz założyć płatne konto NinjaMock, zostaniesz również poproszony o podanie konta karty kredytowej i informacji rozliczeniowych. Jeśli nie podasz żądanych danych osobowych, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z określonego komponentu usługi, w przypadku gdy takie informacje są wymagane.

  3. Informacje O Ankiecie

   Od czasu do czasu, NinjaMock może poprosić swoich zarejestrowanych użytkowników o udział w ankietach. Ankiety te są całkowicie opcjonalne i pomagają nam ulepszyć usługę NinjaMock oraz dostarczyć zbiorczych informacji, które naszym zdaniem mogą zainteresować naszych zarejestrowanych użytkowników i odwiedzających. Możemy wykorzystywać informacje, które dobrowolnie podajesz w ramach odpowiedzi na ankietę w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w ankiecie NinjaMock, wszelkie informacje, które nam przekażesz, w tym dane osobowe, zostaną powiązane z Twoim kontem w naszym systemie i z wszelkimi danymi osobowymi w nim zawartymi. Możemy również wykorzystać informacje podane łącznie, aby pomóc nam w generowaniu statystyk dotyczących korzystania z usługi NinjaMock. Na przykład, jeśli ujawnisz w odpowiedzi na ankietę, że jesteś profesorem, NinjaMock będzie wiedział, że jesteś profesorem, zachowa te informacje w powiązaniu z Twoim zarejestrowanym kontem użytkownika i może publikować zbiorcze statystyki na jego podstawie (na przykład statystyki dotyczące tego, jaka część naszych użytkowników edukacyjnych to profesorowie, a jaka część naszych użytkowników edukacyjnych to studenci). Jeśli nie chcesz, aby Twoje informacje były wykorzystywane w ten sposób, nie bierz udziału w ankietach NinjaMock lub, jeśli uczestniczysz, podaj nam tylko informacje, na które wyrażasz zgodę zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 6. Dane Osobowe, Które Podajesz O Innych

  Niektóre elementy usługi NinjaMock umożliwiają udostępnianie treści i osobistych wiadomości, które przesyłasz innym, generując wiadomości bezpośrednio do tych innych osób. Aby korzystać z tej funkcji, wymagamy podania nam poprawnego adresu e-mail dla każdego odbiorcy. NinjaMock używa tych adresów e-mail tylko do udostępniania treści i osobistych wiadomości (na twój adres). Używamy tych informacji wyłącznie w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail i nie przechowujemy jej po wysłaniu tej jednorazowej wiadomości e-mail. Ten jednorazowy e-mail może również zawierać krótki opis i Wyjaśnienie usługi NinjaMock.

 7. Informacje Ogólne, Które Możemy Gromadzić

  1. Rodzaje gromadzonych informacji

   Mogą istnieć inne przypadki, w których zbieramy od Ciebie informacje o charakterze bardziej ogólnym ("Informacje ogólne"). Takie informacje mogą obejmować informacje rejestrowane przez nasze dzienniki serwera z przeglądarki użytkownika, takie jak adres IP (który umożliwia nam identyfikację komputera lub urządzenia w sieci Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), takiej jak internet), oraz konkretną stronę internetową, o którą użytkownik prosi. Takie ogólne informacje, w tym dane dotyczące strumienia kliknięć i pliki cookie, jak wspomniano poniżej, mogą być zbierane od ciebie za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do usługi NinjaMock lub korzystasz z niej, niezależnie od tego, czy przekazujesz nam jakiekolwiek inne dane osobowe.

  2. Clickstream Data

   Podczas korzystania z usługi NinjaMock możemy zbierać "dane o strumieniu kliknięć" (adres serwera, nazwa domeny itp.). Informacje te mogą być łączone z informacjami, które nam przekazałeś, co pozwoli nam analizować i lepiej dostosowywać Twoje wizyty. Możemy wykorzystywać dane clickstream do analizy ruchu lub analizy e-commerce naszych usług, aby określić, które funkcje w usłudze NinjaMock są najbardziej Lub najmniej skuteczne lub przydatne dla Ciebie.

  3. Cookies

   Plik cookie to mały ciąg informacji, które odwiedzana strona internetowa przesyła do komputera w celu identyfikacji. Pliki cookie mogą być używane do śledzenia Twojej aktywności w całej usłudze NinjaMock, a te informacje pomagają nam zrozumieć Twoje preferencje i poprawić twoje wrażenia. Aby uzyskać szczegółowy opis rodzajów plików cookie, których używamy i jak można kontrolować korzystanie z plików cookie, zobacz nasze Polityka Cookies.

 8. Wykorzystywanie i udostępnianie informacji

  1. Aby dostarczać Ci produkty i usługi

   Będziemy wykorzystywać podane przez Ciebie dane osobowe oraz wszelkie ogólne informacje, które otrzymujemy od ciebie, aby dostarczać Ci produkty i usługi NinjaMock, które obejmują::

   1. Do realizacji zamówień można składać na ninjamock.com.
   2. Aby pomóc tym, którzy pomagają nam w projektowaniu i obsłudze usługi NinjaMock lub pomagają nam analizować zebrane dane. Strony te będą wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu wykonywania prac zgodnie z ustaleniami z nami i będą zobowiązane do zachowania poufności informacji.
   3. Aby wysyłać Ci informacje lub materiały za pośrednictwem poczty elektronicznej na temat produktów, ofert i wiadomości, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Informacje te mogą odnosić się do produktów, ofert i wiadomości NinjaMock lub jej licencjobiorców lub wybranych partnerów handlowych. (Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas żadnych wiadomości e-mail lub jeśli chcesz zmodyfikować swoje dane osobowe lub chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, zobacz "anulowanie konta, rezygnacja z wiadomości e-mail i modyfikacja danych osobowych" poniżej.)
   4. Aby udostępniać publiczne Treści Użytkownika innym użytkownikom NinjaMock, którzy naszym zdaniem mogą być zainteresowani, w tym innym użytkownikom z Twojej organizacji. Oprócz publicznych Treści Użytkownika możemy również udostępniać nazwę użytkownika powiązaną z kontem publicznym, płatnym lub edukacyjnym innym użytkownikom zarejestrowanym za pomocą adresu e-mail przy użyciu domeny tej samej organizacji, Co adres e-mail użytkownika. Jeśli nie jesteś stałym mieszkańcem USA, możemy również udostępnić Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail organizacji posiadającej tę samą domenę, co twój adres e-mail.
   5. Aby ułatwić współpracę między użytkownikami zgodnie z punktem 6.1 naszych Warunków Użytkowania.
   6. Aby analizować wizyty na stronie internetowej NinjaMock i dowiedzieć się o zainteresowaniach naszych odwiedzających łącznie, a także na poziomie osobistym, aby lepiej zrozumieć twoje zainteresowania i potrzeby, abyśmy mogli ulepszać nasze produkty i usługi oraz dostarczać Ci rodzaj treści, funkcji i promocji, które najbardziej Cię interesują.
   7. Publikowanie zbiorczych statystyk dotyczących naszej bazy użytkowników. Na przykład możemy opublikować statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych użytkowników NinjaMock mieszkających w Stanach Zjednoczonych w porównaniu z liczbą mieszkańców Europy. Jeśli wypełnisz ankietę NinjaMock, która prosi o informacje o zatrudnieniu, możemy publikować statystyki dotyczące zawodów, z których najczęściej korzystają lub nie korzystają NinjaMock.
  2. Transfery Biznesowe

   W niektórych przypadkach możemy zdecydować się na zakup lub sprzedaż aktywów. W tego typu Transakcjach informacje o klientach są zazwyczaj jednym z przenoszonych aktywów biznesowych. Ponadto, gdyby NinjaMock lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostały nabyte, informacje o klientach byłyby prawdopodobnie jednym z aktywów, które są przekazywane lub nabywane przez stronę trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie transfery mogą wystąpić i że każdy nabywca NinjaMock może nadal wykorzystywać dane osobowe Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką.

  3. Ochrona NinjaMock i innych

   Możemy udostępniać dane osobowe, gdy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do przestrzegania prawa, egzekwowania lub stosowania naszych Warunków Użytkowania i innych umów lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa NinjaMock, naszych pracowników, naszych klientów lub innych osób. Możemy ujawnić dane osobowe lub ogólne po otrzymaniu nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub współpracować w dochodzeniu organów ścigania, które może obejmować reagowanie na wnioski i nakazy sądowe z jurysdykcji spoza stanu Floryda. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które w dobrej wierze uważamy za niezgodne z prawem, zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem.

  4. Za Twoją Zgodą

   Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, powiadomimy Cię lub uzyskamy Twoją zgodę, zanim Twoje dane osobowe zostaną udostępnione stronom trzecim i będziemy mogli zapobiec udostępnianiu tych informacji. Zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail, rezygnując z subskrypcji wiadomości e-mail.

  5. Przechowywanie Twoich informacji

   Będziemy przechowywać Twoje informacje tylko w zakresie: (a) jest to potrzebne do celów, które przekazaliśmy Tobie; (b) jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania takich informacji; lub (c) jest to potrzebne, abyśmy mogli rozwiązać wszelkie problemy lub zapytania, które możesz mieć. Gdy Twoje dane nie są już potrzebne, pozbędziemy się takich informacji, niszcząc je lub usuwając.

 9. Ochrona Twoich Informacji

  1. Środki Bezpieczeństwa

   W celu ochrony zarówno danych osobowych, jak i ogólnych informacji, które otrzymujemy od Ciebie podczas korzystania z usługi NinjaMock, wdrożyliśmy różne środki bezpieczeństwa. Na przykład, gdy wprowadzasz poufne informacje (takie jak numer karty kredytowej) w naszych formularzach online, szyfrujemy te informacje za pomocą technologii secure Socket layer (SSL). Przestrzegamy również ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu.

  2. Ryzyko przechwycenia

   Należy jednak pamiętać, że za każdym razem, gdy udostępniasz dane osobowe online, istnieje ryzyko, że osoby trzecie mogą przechwycić i wykorzystać te informacje. Chociaż NinjaMock stara się chronić Twoje dane osobowe i prywatność, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji ujawnianych online. Korzystając z usługi NinjaMock, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek danych dostarczonych lub otrzymanych przez nas w związku z korzystaniem z usługi NinjaMock oraz że wszelkie dane osobowe, Informacje ogólne lub inne dane lub informacje otrzymane od użytkownika w związku z korzystaniem z usługi NinjaMock są dostarczane nam na własne ryzyko, co wyraźnie zakłada.

 10. Zabronione Jest Korzystanie Z Tej Usługi Przez Osoby Niepełnoletnie

  1. Rejestracja odrzucona dla nieletnich

   Usługa NinjaMock jest przeznaczona tylko dla osób, które ukończyły 13 lat. Osobiste informacje rejestracyjne przekazane przez osobę niepełnoletnią naruszają Warunki korzystania z witryny i nie będą akceptowane. Wszelkie ogólne informacje dostarczone przez osobę nieletnią i zebrane (na przykład za pomocą Plików cookie) podczas jej wizyty mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. NinjaMock zobowiązuje się do ochrony prywatności dzieci i nie zamierza zbierać danych osobowych od nieletnich. Zachęcamy rodziców i opiekunów nieletnich do regularnego sprawdzania i monitorowania korzystania przez dzieci z poczty e-mail i innych działań online.

  2. Informacja Dotycząca Dzieci

   Uwaga: usługa NinjaMock jest usługą dla ogółu odbiorców i nie kieruje żadnej ze swoich treści, produktów ani usług specjalnie do dzieci poniżej 13 roku życia. Rozumiemy i zobowiązujemy się do poszanowania wrażliwego charakteru prywatności dzieci w Internecie. Jeśli dowiemy się lub będziemy mieć powody, aby podejrzewać, że użytkownik usługi NinjaMock ma mniej niż 13 lat, niezwłocznie usuniemy wszelkie dane osobowe z konta tego użytkownika. Jeśli masz takie informacje, skontaktuj się z nami pod adresem ninjas@ninjamock.com.

 11. Linki do stron trzecich

  Dla Twojej wygody i w celu poprawy korzystania z usługi NinjaMock możemy wstawiać linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych osób trzecich. Linki te przenoszą cię poza naszą usługę i poza stronę NinjaMock i są poza naszą kontrolą. Obejmuje to linki od partnerów, którzy mogą używać logo Ninjamock w ramach umowy o co-branding. Witryny te linki mogą prowadzić do posiadania własnej oddzielnej Polityki Prywatności i chociaż staramy się chronić integralność naszych usług, NinjaMock nie ponosi odpowiedzialności za treść i działania tych witryn. Odwiedziny i dostęp do takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko. Należy pamiętać, że te inne strony mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, zbierać dane lub zabiegać o dane osobowe.

 12. Anulowanie konta, rezygnacja z poczty e-mail i modyfikowanie danych osobowych

  Możesz anulować swoje konto i możesz zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail od NinjaMock w dowolnym momencie. Możesz anulować swoje konto, zrezygnować lub zmodyfikować swoje dane osobowe, logując się i odwiedzając stronę Moje konto i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami. Zachęcamy do niezwłocznego aktualizowania swoich danych osobowych, gdy się zmienią. Informacje dotyczące Twojego przeszłego zachowania w Usłudze mogą być przechowywane przez NinjaMock tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych powyżej.

  Należy pamiętać, że chociaż możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych wiadomości e-mail, NinjaMock zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie określonych produktów i usług, które zamówiłeś, poprosiłeś, zapytałeś lub informacji, które są fundamentalne dla usługi.

 13. Pytania lub komentarze

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości dotyczące usługi NinjaMock lub niniejszej Polityki Prywatności, wyślij e-mail do ninjas@ninjamock.com lub napisz do nas na:

  Możesz skontaktować się z nami odwiedzając: ninjamock.com

  Możesz wysłać do nas e-mail: ninjas@ninjamock.com

  Adres pocztowy Ninjamock to:

  NinjaMock LLC
  66 West Flagler Street STE 900
  Miami, FL-33130
  USA

  Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać Twoje problemy.