WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Wstęp

  Korzystanie z usługi NinjaMock oraz udzielone w niej licencje są wyraźnie uwarunkowane akceptacją niniejszych Warunków użytkowania oraz następujących dodatkowych warunków i zasad, które są niniejszym włączone przez odniesienie (łącznie "Umowa"):

  • Polityka prywatności
  • Polityka Cookie
  • Polityka praw autorskich

  Jeśli rejestrujesz się w imieniu firmy, oświadczasz NinjaMock, że masz uprawnienia do związania tej firmy i że Twoja akceptacja niniejszej Umowy będzie traktowana jako akceptacja przez tę firmę.

  1. Zmiany i modyfikacje

   NinjaMock może zmienić lub uzupełnić niniejsze warunki. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię za pośrednictwem interfejsu użytkownika, powiadomienia e-mail lub w inny rozsądny sposób. Korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie takiej zmiany (zmian) będzie stanowić zgodę na zmienione warunki. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi. W przeciwnym razie nowe warunki będą miały zastosowanie do Ciebie.

   Dopóki przestrzegasz niniejszej Umowy, NinjaMock udziela Ci ograniczonego, odwołalnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu prawa do dostępu i korzystania z Usługi, zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą Umową i mającą zastosowanie prawo. Nie udzielamy Ci żadnych innych praw, dorozumianych lub innych.

  2. Linki do innych witryn

   Usługa może zawierać łącza lub umożliwiać interakcję z innymi niezależnymi witrynami, produktami lub usługami stron trzecich oraz korzystanie z nich ("Witryny, Produkty i Usługi Osób Trzecich"). Dostęp do witryn, produktów i usług stron trzecich jest zapewniany wyłącznie dla wygody naszych gości. Takie Witryny, Produkty i Usługi Osób Trzecich nie podlegają kontroli NinjaMock, a NinjaMock niekoniecznie popiera treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w takich Witrynach, Produktach i Usługach Osób Trzecich. Korzystanie przez użytkownika z dowolnych witryn, produktów i usług stron trzecich może podlegać warunkom i polityce prywatności dostawcy zewnętrznego i może wiązać się z ujawnieniem lub przekazaniem informacji od lub o użytkowniku do dostawcy zewnętrznego. Będziesz musiał dokonać własnego niezależnego osądu dotyczącego korzystania i interakcji z witrynami, produktami i usługami stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że NinjaMock nie ponosi odpowiedzialności za dostępność jakichkolwiek witryn, produktów i usług stron trzecich oraz że NinjaMock nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w w związku z korzystaniem lub interakcją z jakimikolwiek Witrynami, Produktami i Usługami Osób Trzecich.

 2. Opis usługi

  NinjaMock to kreatywne narzędzie do tworzenia makiet do projektowania i prezentacji aplikacji i sieci. Usługa łączy kreatywne myślenie i wiedzę technologiczną, aby umożliwić Ci bezproblemowe tworzenie własnych projektów wysokiej jakości, testowanie ich na Twoich urządzeniach i udostępnianie ich współpracownikom, partnerom biznesowym i klientom.

 3. Warunki użytkowania i zachowanie użytkownika

  Jako warunek użytkowania i licencje przyznane użytkownikowi w niniejszym dokumencie, zgadzasz się na następujące warunki:

  • Niektóre elementy Usługi umożliwiają lub wymagają założenia konta (w tym ustalenie hasła). Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji o swoim koncie, w tym hasła, oraz za wszelką aktywność wykonywaną na Twoim koncie. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić NinjaMock o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Jeśli Twoje konto jest kontem pojedynczego użytkownika, nie możesz świadomie zezwalać innym na korzystanie z Twojego konta lub hasła.
  • Nie możesz korzystać z Usługi w celu nękania, grożenia, podszywania się lub zastraszania kogokolwiek.
  • Nie wolno przesyłać, publikować, przesyłać ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, nękające, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zniesławiające, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzący zastrzeżenia.
  • Nie wolno przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, transmitować, publicznie odtwarzać ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, reklamę, prywatność lub inne prawa osób trzecich. Musisz przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw mających zastosowanie do korzystania z Usługi.
  • Nie wolno przesyłać, publikować, przesyłać pocztą elektroniczną, przesyłać ani w inny sposób udostępniać żadnych niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "poczty śmieciowej", "spamu", "łańcuszków", "schematów piramid", "linków afiliacyjnych" ani żadnych innych forma nagabywania.
  • Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.
  • Nie wolno naruszać żadnych praw mających zastosowanie do korzystania z Usługi (w tym między innymi praw własności intelektualnej).
  • Nie wolno korzystać z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Jeśli jesteś użytkownikiem międzynarodowym, zgadzasz się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących postępowania w Internecie i akceptowalnych treści.
  • Nie wolno używać Usługi ani żadnej prezentacji wyprodukowanej w ramach Usługi lub korzystającej z niej, aby fałszywie sugerować powiązanie, sponsoring lub poparcie ze strony NinjaMock dla tematu i/lub twórcy prezentacji.
  • Nie możesz dzielić się korzystaniem ze swojego konta z żadną inną osobą.
 4. Ograniczenia wiekowe w korzystaniu z Usługi

  Użytkownicy muszą mieć ukończone 13 lat, aby korzystać z Usługi. Korzystając z Usługi, oświadczasz, że masz 13 lat lub więcej i nie pozwolisz osobie poniżej 13 roku życia korzystać z Usługi, konta NinjaMock lub w inny sposób wchodzić w interakcje z Usługą. NinjaMock nigdy nie będzie świadomie zabiegać ani akceptować informacji umożliwiających identyfikację osoby lub innych treści od użytkownika lub gościa, o którym NinjaMock wie, że ma mniej niż 13 lat. Jeśli NinjaMock odkryje, że użytkownik w wieku poniżej 13 lat utworzył konto lub że użytkownik lub gość poniżej 13 roku życia umieścił w Usłudze informacje umożliwiające identyfikację osoby lub inne treści, NinjaMock zamknie konto i usunie informacje i inne zawartość.

 5. Rodzaje kont

  NinjaMock oferuje różne konta użytkowników. Możesz dowiedzieć się o wszystkich rodzajach kont, a także ich cechy oraz cennik

 6. Treści i opcje użytkownika

  1. Ogólny

   NinjaMock oferuje wiele sposobów udostępniania lub nie dzielenia się swoimi makietami z innymi.

   Jeśli masz darmowe konto NinjaMock, cała tworzona przez Ciebie zawartość, w tym wszystkie informacje zawarte w Twoich makietach, oraz Twoja nazwa użytkownika będą dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu ("Treści użytkownika publicznego"). Publiczne makiety mogą być oglądane przez innych użytkowników NinjaMock, pojawią się w przeszukiwalnej bazie danych NinjaMock i będą dostępne dla innych, aby uzyskać dostęp i przeglądać online. W związku z tym niniejszym udzielasz i udzielasz każdemu Użytkownikowi i opinii publicznej ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp, przeglądanie i publiczne udostępnianie Treści Użytkownika Publicznego. Niniejsza licencja wygasa, gdy usuniesz makietę lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawartość została udostępniona innym osobom i nie usunęli jej.

   Jeśli korzystasz z Usługi w celu wyświetlania lub edytowania Prywatnej Treści Użytkownika w celach zarobkowych, wymagane jest posiadanie płatnego konta NinjaMock. Jeśli posiadasz konto edukacyjne lub płatne NinjaMock, Twoja nazwa użytkownika może być udostępniana przez NinjaMock innym osobom, które naszym zdaniem mogą być Tobą zainteresowane, a Ty możesz wybrać, aby Twoje treści były Publiczne Treści Użytkownika lub Prywatne Treści Użytkownika. Makiety oznaczone jako prywatne treści użytkownika nie będą dostępne publicznie. Będą one raczej dostępne dla Ciebie i dla tych użytkowników NinjaMock, z którymi zdecydowałeś się udostępnić zawartość. Możesz zaprosić jedną lub więcej osób do obejrzenia swojej makiety, wysyłając im link "udostępnij". Możesz dowiedzieć się więcej o dzielenie się. Niniejszym udzielasz i udzielasz każdemu Zaproszonemu Przeglądającemu ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwoływalnej licencji na dostęp, przeglądanie i publiczne udostępnianie Twoich Prywatnych Treści Użytkownika. Niniejsza licencja wygasa, gdy usuniesz prezentację lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawartość została udostępniona innym osobom i nie usunęli jej.

   Niezależnie od tego, czy Twoja makieta została oznaczona jako Treść użytkownika publicznego, czy jako Treść użytkownika prywatnego, możesz udostępnić makietę w sposób, który umożliwi osobie, której udostępniłeś prezentację, edycję tej makiety. Możesz dowiedzieć się więcej o udostępnianiu prawa do edycji. Niniejszym udzielasz i udzielasz każdemu Współredaktorowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na używanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, komunikowanie, publikowanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i przekazywanie treści, są współredaktorami. Niniejsza licencja wygasa, gdy usuniesz zawartość lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawartość została udostępniona Współredaktorom i nie usunęli jej.

   Zezwalanie na ponowne wykorzystanie. Jeśli oznaczysz swoje treści jako publiczne treści użytkownika, możesz "zezwolić na ponowne wykorzystanie" tych treści. Gdy zezwalasz na ponowne wykorzystanie swoich publicznych Treści użytkownika, niniejszym udzielasz i udzielasz każdemu użytkownikowi Usługi ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na używanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, komunikowanie się, publikowanie, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, rozpowszechniać i przekazywać swoje treści. Niniejsza licencja wygasa, gdy usuniesz makietę lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawartość została udostępniona innym osobom i nie usunęli jej. Opcja "zezwalaj na ponowne użycie" jest domyślnie włączona dla użytkowników NinjaMock Free podczas tworzenia nowych projektów NinjaMock. Użytkownicy NinjaMock Pro mogą w dowolnym momencie "zezwolić na ponowne użycie".

   Jeśli współpracujesz z innymi użytkownikami w jednym lub kilku swoich projektach, możesz wyznaczyć "Administratora", który będzie odpowiedzialny finansowo za wszelkie opłaty związane z kontem NinjaMock należącym do tego podmiotu. Pamiętaj, że Administrator kontroluje Twoje konto NinjaMock i może między innymi:

   • Zarządzaj swoim kontem, w tym zmieniaj ustawienia prywatności
   • Zawieś lub anuluj swoje konto
   • Przyznaj, ogranicz lub zablokuj dostęp do swojego konta
   • Zobacz wykorzystanie swojego konta, w tym jak i kiedy Twoje konto jest używane
   • Wyświetl dane profilu swojego konta
   • Czytaj, kopiuj, modyfikuj, eksportuj, udostępniaj, przechowuj lub usuwaj treści (zarówno publiczne treści użytkownika, jak i prywatne treści użytkownika) na Twoim koncie
   • Ustaw jako prywatne treści użytkownika publicznego
   • Upublicznij prywatne treści użytkownika

   Niniejszym udzielasz i udzielasz Administratorowi ogólnoświatowej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na używanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, komunikowanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, rozpowszechnianie i przekazywanie Treści Użytkownika Publicznego lub Prywatnego Zawartość użytkownika Twojego konta NinjaMock. Ta licencja wygasa, gdy usuniesz projekty lub Twoje konto NinjaMock zostanie zamknięte (przez Ciebie, Administratora lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy zawartość została udostępniona innym osobom i nie usunęli jej.

   Jeśli zarejestrujesz się w planie NinjaMock Free lub NinjaMock Pro z adresem e-mail przy użyciu domeny będącej własnością organizacji ("Organizacja"), wówczas, w zależności od kraju zwykłego pobytu i umowy zawartej między nami a Organizacji, Twoje konto podlega warunkom umowy pomiędzy NinjaMock a Organizacją. Należy pamiętać, że Organizacja kontroluje Twoje Konto i może mieć takie same prawa w odniesieniu do Twojego konta, jak Administrator w odniesieniu do konta NinjaMock.

  2. Licencje, które udzielasz NinjaMock na korzystanie z publicznych treści użytkownika i prywatnych treści użytkownika

   Aby świadczyć Ci Usługę zgodnie z tymi warunkami, potrzebujemy od Ciebie pewnych licencji, abyśmy mogli np. hostować, przechowywać i wyświetlać treści. Na przykład potrzebujemy prawa do publicznego wyświetlania/wykonywania utworu, aby umożliwić nam wyświetlanie go na monitorze komputera dowolnej strony, która nie jest właścicielem praw autorskich. Potrzebujemy prawa do powielania treści, aby można je było zapisać na naszych serwerach. Musimy tworzyć dzieła pochodne i modyfikować zawartość, na przykład podczas transkodowania przesłanego obrazu do formatu, który będzie najskuteczniej współpracował z Usługą.

   W odniesieniu do prywatnych treści użytkownika niniejszym udzielasz NinjaMock (i jego następcom, cesjonariuszom i zewnętrznym dostawcom usług) ogólnoświatową, niewyłączną, odwoływalną, bezpłatną, w pełni opłaconą, podlegającą podlicencjonowaniu i zbywalną licencję na używać, hostować, przechowywać, reprodukować, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, komunikować się, publikować, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, rozpowszechniać i przesyłać treści wyłącznie w celu dostarczenia Państwu i osobom, którym udostępniłeś swoje prezentacje, za pomocą Usługi . Niniejsza licencja wygasa, gdy usuniesz Prywatną Treść Użytkownika lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem sytuacji, gdy Prywatne Treści Użytkownika zostały udostępnione innym i nie usunęli ich.

   W odniesieniu do Treści Użytkownika Publicznego niniejszym udzielasz NinjaMock (i jego następcom, cesjonariuszom i zewnętrznym dostawcom usług) ogólnoświatową, niewyłączną, odwoływalną, nieodpłatną, w pełni opłaconą, podlegającą podlicencjonowaniu i zbywalną licencję na używać, hostować, przechowywać, reprodukować, modyfikować, tworzyć dzieła pochodne, komunikować się, publikować, publicznie wykonywać, publicznie wyświetlać, rozpowszechniać i przesyłać treści (1) w celu dostarczenia Państwu oraz osobom, którym udostępniłeś swoje prezentacje (w tym publicznie), z Serwisem; oraz (2) w związku z promocją i marketingiem produktów i usług NinjaMock, w tym między innymi zezwalaniem stronom trzecim na wyszukiwanie lub indeksowanie treści, w związku z promocjami e-mailowymi, prezentacjami produktów i tym podobnymi. Niniejsza licencja wygasa, gdy Użytkownik usunie Twoje Publiczne Treści Użytkownika lub Twoje konto zostanie zamknięte (przez Ciebie lub przez nas), z wyjątkiem (i) w zakresie, w którym Twoje Publiczne Treści Użytkownika zostały udostępnione innym osobom i nie usunęli ich oraz (ii ), że zachowujemy licencję na przechowywanie kopii zapasowej Treści użytkownika publicznego przez czas nieokreślony.

   Niezależnie od tego, czy oznaczysz treść jako publiczną, czy prywatną, NinjaMock nie rości sobie prawa własności do Treści użytkownika i nie uzyskuje żadnych praw do treści innych niż określone w niniejszym dokumencie.

  3. Wygaśnięcie i odwołanie licencji

   NinjaMock ułatwia użytkownikom z kwalifikowanymi kontami zmianę makiet publicznych/prywatnych i "zezwalaj na ponowne użycie" w dowolnym momencie.

   Jednak wykorzystanie makiety lub podstawowej Treści użytkownika, zarówno przez NinjaMock, jak i jego użytkowników, podlega licencjom, które obowiązywały w momencie, gdy takie użycie zostało pierwotnie wykonane przez osobę lub podmiot, który pierwotnie użył. Na przykład, licencjonowane wykorzystanie Treści Użytkownika Publicznego lub treści umożliwiającej ponowne wykorzystanie może być kontynuowane po tym, jak taka treść zostanie oznaczona jako Treść Użytkownika Prywatnego przez tych użytkowników, którzy wcześniej korzystali z treści na podstawie wcześniejszej licencji.

  4. Treści stron trzecich

   NinjaMock daje Ci możliwość, podczas tworzenia lub edycji projektu, wyszukiwania i wstawiania treści stron trzecich do prezentacji. Takie treści stron trzecich podlegają pewnym warunkom licencyjnym. Na przykład, jeśli używasz obrazu, który jest licencjonowany zgodnie z licencją Creative Commons, która zabrania komercyjnego wykorzystania, nie możesz używać obrazu do celów komercyjnych. Niektóre postanowienia licencyjne mogą ograniczać sposób, w jaki można udostępniać zawartość innym osobom lub umożliwiać ponowne wykorzystanie prezentacji. Zgadzasz się na zapoznanie się i przestrzeganie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do wszelkich treści stron trzecich w prezentacji.

 7. Zasady płatności

  1. Płatność za subskrypcję

   Zgadzasz się uiścić obowiązującą w danym momencie opłatę za wybrany typ konta (np. Darmowe, Pro lub podobne). Aktualna opłata za wybrany typ konta zostanie automatycznie i natychmiast pobrana z Twojego instrumentu płatniczego lub konta w dniu rejestracji, a następnie co 30 lub 365 dni później (w zależności od cyklu rozliczeniowego, który dotyczy Twojego konta). Opłaty pobierane za jeden rodzaj konta nie mogą być zaliczane na poczet innych rodzajów kont. Wszystkie referencje walutowe są w dolarach amerykańskich.

  2. Ochrona przed oszustwami

   Aby chronić się przed potencjalnym oszustwem, NinjaMock może podjąć kroki w celu zweryfikowania ważności danych karty kredytowej, które nam przekazujesz. Proces weryfikacji może obejmować pobranie kwoty od 0,01 USD do 0,99 USD z rachunku karty kredytowej, a następnie natychmiastowe zaksięgowanie tej samej kwoty z powrotem na karcie kredytowej, a także poproszenie o zweryfikowanie pobranej kwoty w celu potwierdzenia, że jesteś w posiadaniu Twoja karta kredytowa. NinjaMock użyje tego procesu wyłącznie do wykrywania oszustw i nie obciąży w inny sposób Twojego konta karty kredytowej, z wyjątkiem transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem Twojego konta w Usłudze. Podając NinjaMock informacje o swojej karcie kredytowej, upoważniasz NinjaMock do obciążenia i uznania konta karty kredytowej na kwotę mniejszą niż jeden dolar w celu weryfikacji.

  3. Anulowanie subskrypcji

   Płatność za subskrypcje nie podlega zwrotowi. Jeśli anulujesz opcję płatności cyklicznych, Twoje konto pozostanie aktywne do następnej daty odnowienia. Jeśli usuniesz swoje konto przed końcem okresu, za który zapłaciłeś, anulowanie wejdzie w życie natychmiast. W obu przypadkach (anulowanie lub usunięcie) nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.

  4. Zakończenie

   Jeśli Twoja karta kredytowa jest nieważna z jakiegokolwiek powodu, Twoje płatne konto NinjaMock powróci do bezpłatnego konta NinjaMock i będzie podlegać ograniczeniom darmowego konta NinjaMock; pod warunkiem jednak, że NinjaMock zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania konta w takim przypadku. Będziesz mieć możliwość usunięcia dowolnej Treści użytkownika ze swojego konta przed jej przywróceniem do bezpłatnego konta NinjaMock. NinjaMock ponadto zastrzega sobie prawo do anulowania lub przywrócenia statusu konta NinjaMock Free, konta każdego użytkownika, który próbuje w nieuczciwy sposób uzyskać ceny edukacyjne NinjaMock.

 8. Własność intelektualna, naruszenia i gwarancje

  Przesyłając Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem, oświadczasz i gwarantujesz, że w odniesieniu do wszystkich Treści użytkownika, które przesyłasz, przesyłasz, publikujesz i rozpowszechniasz za pośrednictwem Usługi, (a) masz wszelkie prawa i licencje niezbędne do korzystania, powielać, publikować, wyświetlać publicznie, wykonywać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać takich Treści użytkownika w związku z Usługą (i udzielać NinjaMock licencji określonych w niniejszej Umowie); (b) Treści użytkownika nie będą naruszać ani w inny sposób naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz (c) masz zgodę, zwolnienie i/lub pozwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby przedstawionej w Treści użytkownika na przesyłanie, przesyłanie, publikowanie i/lub rozpowszechnianie ich nazwy i/lub podobizny za pośrednictwem Usługi.

 9. Własność intelektualna NinjaMock

  Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, grafika, zawartość i kod komputerowy (łącznie "Treści NinjaMock"), w tym między innymi projekt, struktura, wybór, koordynacja , wyrażenie, "wygląd i styl" oraz układ takich Treści NinjaMock, zawartych w Usłudze, są własnością NinjaMock, są kontrolowane lub licencjonowane przez lub do NinjaMock i są chronione prawami handlowymi, prawami autorskimi, patentami i znakami towarowymi oraz różnymi innymi Prawa własności intelektualnej.

  Jako użytkownik usługi NinjaMock, NinjaMock udziela użytkownikowi niezbywalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji, którą można odwołać w dowolnym momencie według wyłącznego uznania NinjaMock, na używanie (i) nazwy NinjaMock i (ii) logo NinjaMock , niezmienione, niezmodyfikowane i tak jak jest widoczne na stronie ninjamock.com wyłącznie w celu prawdziwego odniesienia do NinjaMock, w tym do wykorzystania w tworzeniu strony internetowej, która wyraźnie odwołuje się do NinjaMock ("Licencja na użytkowanie"). Oprócz powyższych ograniczeń, takie licencje na użytkowanie są wyraźnie uzależnione od: (i) Treści NinjaMock nie mogą być wykorzystywane w sposób, który wprowadza konsumentów w błąd lub sugeruje, że Ty (lub Twoja witryna) są sponsorowane lub wspierane przez NinjaMock, lub powiązane z NinjaMock, (ii) nie można używać żadnych Treści NinjaMock poza nazwą i logo NinjaMock, (iii) każde takie użycie musi dotyczyć pełnej nazwy NinjaMock i/lub niezmienionego i aktualnego logo NinjaMock, (iv) każde takie użycie może w żaden sposób nie dyskredytuje NinjaMock, żadnego użytkownika usługi NinjaMock lub jakiejkolwiek strony trzeciej, oraz (v) jakakolwiek strona internetowa korzystająca z Treści NinjaMock musi zawierać widoczny tekst, że "ta strona internetowa nie jest powiązana z NinjaMock ani nie jest sponsorowana ani popierana przez NinjaMock". Zgadzasz się nie używać nazwy i logo NinjaMock poza tymi wyraźnie dozwolonymi w niniejszym dokumencie, zgodnie z Licencją użytkowania.

  Z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszej Umowie lub w inny sposób dozwolonych przez prawo, żadna Treść NinjaMock nie może być używana, kopiowana, reprodukowana, modyfikowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, publicznie wykonywana, wykonywana publicznie za pomocą cyfrowej transmisji audio, kodowana, tłumaczone, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób na jakikolwiek inny komputer, serwer, witrynę internetową lub jakikolwiek inny nośnik w celu publikacji lub dystrybucji lub do jakiegokolwiek przedsięwzięcia komercyjnego lub celu, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody NinjaMock.

 10. Wypowiedzenie — naruszenie niniejszej umowy

  Zgadzasz się, że NinjaMock może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zamknąć Twoje konto, dostęp do Usługi i/lub zablokować Twój przyszły dostęp do Usługi. Na przykład, ale nie w drodze ograniczenia, możemy zamknąć Twoje konto, jeśli ustalimy, że naruszyłeś niniejszą Umowę lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem z Usługi. Należy pamiętać, że polityką NinjaMock jest zamykanie kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich. NinjaMock zapewni Ci proporcjonalny zwrot wszelkich opłat za subskrypcję tylko w przypadku, gdy NinjaMock zamknie Twoje konto bez podania przyczyny.

  Jeśli NinjaMock podejmie jakiekolwiek kroki prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia niniejszej Umowy, NinjaMock będzie uprawniony do odzyskania od Ciebie, a Ty zgadzasz się zapłacić, wszelkie uzasadnione honoraria adwokackie i koszty takiego działania, oprócz wszelkich innych przyznanych ulg do NinjaMock.

 11. Zrzeczenie się gwarancji

  Podczas gdy NinjaMock próbuje udostępnić Treści Użytkownika za pośrednictwem Usługi, NinjaMock nie gwarantuje dostępu ani hostingu Treści Użytkownika. Na przykład, jeśli Treści użytkownika naruszają niniejsze Warunki użytkowania, dostęp do nich może zostać wyłączony. Ponadto, jeśli konkretna treść stwarza zbyt duże zapotrzebowanie w Usłudze, może to skutkować tymczasowym lub trwałym zablokowaniem dostępu do treści. Zgadzasz się, że NinjaMock nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do Usługi z jakiegokolwiek powodu.

  Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". NinjaMock i jej spółki zależne, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, akcjonariusze i licencjodawcy ("podmioty stowarzyszone NinjaMock") wyraźnie zrzekają się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, tytułu lub jakiejkolwiek gwarancji lub warunku wynikającego z korzystania z handlu, przebiegu transakcji lub przebiegu działania. NinjaMock i podmioty stowarzyszone NinjaMock nie gwarantują, że (a) usługa spełni Twoje wymagania; (b) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów; (c) treści użytkownika będą hostowane i/lub przesyłane bez przerw lub zaprzestania; (d) wszelkie produkty, witryny, informacje lub inne materiały, w formie materialnej lub niematerialnej, zakupione lub uzyskane przez Ciebie za pośrednictwem usługi, spełnią Twoje oczekiwania lub jakikolwiek standard jakości; oraz (e) wszelkie wady działania lub funkcjonalności usługi lub powiązanego oprogramowania zostaną naprawione.

  Dostęp do wszelkich materiałów, informacji lub danych pobranych lub uzyskanych w inny sposób podczas korzystania z Usługi uzyskuje się według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego i/lub utratę danych w wyniku pobrania takiego materiału. Żadne porady, oświadczenia ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Ciebie od NinjaMock, podmiotów stowarzyszonych NinjaMock lub za pośrednictwem Usługi nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w umowie.

 12. Ograniczenie odpowiedzialności

  Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że NinjaMock i podmioty stowarzyszone NinjaMock nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe, przykładowe lub karne szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, niezależnie od przyczyny. Obejmuje to między innymi utratę zysków, reputacji lub reputacji biznesowej; jakakolwiek utrata danych; wszelkie koszty zakupu towarów lub usług zastępczych; lub jakiekolwiek inne straty niematerialne. Obejmuje to również, bez ograniczeń, wszelkie straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie w wyniku (a) wszelkich zmian, które NinjaMock może wprowadzić w Usłudze; (b) jakiekolwiek trwałe lub tymczasowe zaprzestanie świadczenia Usługi; (c) usunięcie lub uszkodzenie lub nieprzechowywanie jakiejkolwiek treści lub innej własności utrzymywanej za pośrednictwem Usługi; lub (d) brak zabezpieczenia hasła lub danych konta. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie niezależnie od teorii odpowiedzialności, w tym umowy (w tym podstawowego naruszenia), gwarancji, odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub innej teorii, nawet jeśli my (lub nasze podmioty stowarzyszone) zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

  W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność firmy NinjaMock oraz jej dostawców i dystrybutorów za wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych warunków, w tym za wszelkie dorozumiane gwarancje, jest ograniczona do kwoty, którą zapłaciłeś nam za korzystanie z Usług (lub, jeśli zdecydujemy , aby ponownie świadczyć Ci Usługi).

  W szczególności przyjmujesz do wiadomości, że NinjaMock i podmioty stowarzyszone NinjaMock nie ponoszą odpowiedzialności za treści użytkownika lub zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej oraz że ryzyko szkody lub szkody wynikające z powyższych spoczywa wyłącznie na Tobie.

 13. Wyłączenia i ograniczenia

  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub warunków lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W związku z tym obowiązują tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w Twojej jurysdykcji, a w takich przypadkach odpowiedzialność NinjaMock i/lub podmiotów stowarzyszonych NinjaMock będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 14. Przed użyciem przejrzyj makiety pod kątem odpowiedniej zawartości

  NinjaMock nie sprawdził makiet prezentowanych w Usłudze w celu ustalenia, czy są one odpowiednie lub odpowiednie dla zamierzonych odbiorców. Przed użyciem którejkolwiek z makiet przedstawionych w Serwisie, zapoznaj się z nimi dokładnie, aby upewnić się, że materiały są odpowiednie dla Twoich odbiorców i do wszelkich innych zastosowań, które zamierzasz wykorzystać. NinjaMock nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek makiet w Serwisie. Jeśli znajdziesz w Usłudze jakiekolwiek treści, które Twoim zdaniem są niedopuszczalne lub naruszają warunki użytkowania lub wytyczne NinjaMock, prosimy o powiadomienie nas pod adresem ninjas@ninjamock.com.

 15. Odszkodowanie

  Zgadzasz się zwolnić NinjaMock i/lub Podmioty stowarzyszone NinjaMock z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania i koszty (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) poniesione przez NinjaMock i/lub Podmioty stowarzyszone NinjaMock w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z naruszenia przez Ciebie zasad Umowa. NinjaMock zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie.

 16. Ogólne warunki

  Całość porozumienia. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy prawnej między Tobą a NinjaMock. Reguluje korzystanie z Usługi i całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a NinjaMock w odniesieniu do Usługi. Możesz również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać podczas korzystania lub zakupu innych produktów lub usług od NinjaMock. Prawo stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez względu na zasady kolizji praw, będzie miało zastosowanie do wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszymi warunkami lub Usługą NinjaMock.

  Wszelkie spory wynikające lub odnoszące się do niniejszych warunków lub usługi NinjaMock będą przekazywane wyłącznie do poufnego wiążącego arbitrażu na Florydzie w USA. Niniejszym zgadzasz się i zrzekasz się wszelkich zarzutów braku osobistej jurysdykcji i forum non conveniens w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji sądów w USA. Arbitraż na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania będzie prowadzony zgodnie z Zasadami Arbitrażu Handlowego obowiązującymi w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące i może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na mocy niniejszej Umowy nie może być połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach postępowania grupowego, czy w inny sposób.

  Jeśli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, takie postanowienie zostanie unieważnione, a pozostała część Umowy będzie egzekwowana w formie pisemnej. Jeśli NinjaMock nie wykona ani nie wyegzekwuje żadnych praw lub środków prawnych, w tym zawartych w Umowie lub wynikających z obowiązującego prawa, nie będzie to traktowane jako formalne zrzeczenie się naszych praw. NinjaMock może scedować lub przekazać niektóre lub wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

 17. Jak się z nami skontaktować

  Możesz skontaktować się z nami odwiedzając: ninjamock.com

  Możesz napisać do nas na: ninjas@ninjamock.com

  Adres pocztowy NinjaMock to:

  NINJAMOCK LLC
  66 West Flagler Street STE 900
  Miami, FL-33130
  USA